CASE: Tampere

Yleiskaava kehittyväksi tietomalliksi

Tampereella on alkanut ainutkertainen kokeiluhanke, jonka tarkoituksena on muuttaa yleiskaavoitus jatkuvasti kehittyväksi tietomalliksi. Nykyään kuntien yleiskaavat eroavat tietosisällöltään, mikä tarkoittaa sitä, että tarvitaan standardi tietoaineiston sisällölle, jota tarvitaan yleiskaavoituksessa. (Kuva 1)

Tampereella on tästä syystä liityntäpintoja useisiin meneillään oleviin maankäytön suunnittelun digitalisaatiohankkeisiin, ja siksi päällekkäisyyksien välttämiseksi sidosryhmätyöskentely on koettu tässä työssä tärkeäksi. Tampereella on yleiskaava kehittyväksi tietomalliksi projekti, josta lisätietoa tästä.

Tampereella on ajateltu mullistavasti: yleiskaavapäätös toimii alustana. Jolloin maankäyttöpäätöstieto tulee alustan avulla helpommin jaettavaksi sidosryhmille.

Kuva 1. Kaavaobjektin rakenne tietomallialustassa

 

Lisätietoja:

Pia Hastio, yleiskaavapäällikkö

Jarno Kinnunen, johtava erikoissuunnittelija

(etunimi.sukunimi@tampere.fi)