CASE: Lahti

Digikaava jatkuvan strategisen prosessin mahdollistajana

Lahdessa tehdään jatkuvasti kokonaisvaltaista kaupunkistrategiaan pohjautuvaa tulevaisuuden suunnittelua. Jatkuva prosessi alkoi yleiskaavatyönä jo 2009, ja strateginen yleiskaava on nyt pyöräytetty  kaksi kertaa. Kuluvalla valtuustokaudella prosessi on nimetty Lahden suunta -työnksi  ja siihen liitetään yleiskaavan lisäksi muita kaupungin ohjelmia. Näitä ovat kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma, ympäristöohjelma ja palveluohjelma. Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma syntyy yleiskaavan rinnalla ja niille on tehty yhteiset tavoitteet.

Lahden suunta –työ on monialaista. Mukana ovat kaupungin kaikki palvelualueet. Työn fokuksena on eri ohjelmien ja teemojen välinen yhteinen vuorovaikutus ja viestintä sekä synkronoitu päätöksenteko. Kaupungin tulevaisuus on asukkaan tai päättäjän näkökulmasta yksi kokonaisuus, siksi sitä suunnitellaan yhteisenä työnä yhdessä prosessissa. Yleiskaava on strategian kuva fyysisessä kaupunkiympäristössä ja siinä syntyy yleispiirteinen, kokonaisvaltainen tietopohja jatkosuunnittelua varten.

 

Kuva 1. Lahden yleiskaava syntyy strategian tavoitteiden mukaan

Lahti käyttää yleiskaavasuunnittelussa skenaariopohjaista ja työpajaperustaista suunnittelua. Vuorovaikutus on tärkeä osa prosessia.

Alla Lahden karttapalvelu, josta löytyvät Lahden yleiskaava digitaalisessa muodossa. Jos klikkaat kaavayksikköä, saat kustakin yksiköstä lyhyen kuvauksen ja muun muassa linkin tämän alueen suunnitteluohjeisiin. Klikkaamalla aukeaa erillinen liite haluttuun ja teemaan liittyvään pdf-selvitykseen.

Katso videolta, kun yleiskaava-arkkitehti Johanna Palomäki kertoo Lahden yleiskaavasta.

Lisätietoja:

Kristiina Kartimo, liikenneinsinööri

Johanna Palomäki, yleiskaava-arkkitehti

(etunimi.sukunimi@lahti.fi)

Twitter

@LahdenKaupunki

@LahtiKymp

@johannapalomak1

@KartimoK

#lahdensuunta