Tervetuloa!

”3DYKS” oli syksyllä 2017 tehty SAFA:n ja MAL-verkoston yhteisprojekti, jonka tavoitteena oli muodostaa yhdyskunta- ja rakennussuunnittelijoiden kesken kiteytynyt kehitysnäkemys ja visio digitalisaation tuomista mahdollisuuksista tehdä hyvää suunnittelua. Aihetta käsiteltiin case-esimerkkien avulla täydennysrakentamishankkeiden, uusaluesuunnittelun ja aluekehittämisen näkökulmista. Työtapana olivat aineistokoosteet, web-pohjaiset kyselyt, case-esimerkkejä käsittelevä ajatushautomo sekä projektin tuloksia summaava SAFA:n ammattipäivä 22.11.2017.

Projektin tulokset on koottu tälle sivulle, jonka sisältö siirretään myöhemmin SAFA:n sivustolle.

TUTUSTU ARKKITEHTIEN VISIOON DIGITAALISESTA SUUNNITTELUSTA TÄSTÄ LINKISTÄ -> Digitaalisuusvisio.

LÖYDÄ HYVIÄ ESIMERKKEJÄ CASE-KAUPUNKIEN PROJEKTEISTA Täältä!

Kaavoituksen nykytila

Kaavoituksen digitaalisaation nykytilaa on kuvattu neljän keskeiseksi tunnistetun ajurin kautta. Nämä ajurit ovat 1) maankäyttö- ja rakennuslain muutos, 2) 3D-kiinteistöjärjestelmä, 3) ajattelun teknologisoituminen ja 4) avoin data.

Linkeistä löydät lyhyet kuvaukset kunkin ajurin keskeisistä digitaalisaatio-vaikutuksista suunnittelualan ammattilaisten työhön.

  1. Uusiutuva kaavoitus
  2. 3D -kiinteistötietojärjestelmä
  3. Ajattelun teknologisoituminen
  4. Avoin data

CASE- kaupungit

Työssä esitellään kolme case-tapausta. Näitä ovat  Jyväskylä, Lahti,  Pori ja Tampere.

Kaupungit ovat valittu niiden pioneerimaisen toimintansa vuoksi. Näillä kaupungeilla on hankkeita, jotka ennakkoluulottomasti käyttävät  digitaalisuuden keinoja hyväkseen kaavoitusprosessissa ja sen viestinnässä. Esimerkkikaupungit esittelevät case-tapauksensa ajatushautomossa, jossa näiden parhaimmat käytännöt poimitaan ja niiden sovellutuksia pohditaan muissa konteksteissa – muissa kaupungeissa ja eri teemoissa. Ajatushautomon tulokset julkaistaan ammattipäivässä, jossa mielipiteitä tuloksista kerätään suuremmalta kuulijajoukolta.

Pääset tutustumaan esimerkkikaupungien digitaalisuustapauksiin kaupunkien omilta case-sivuilta.

Jyväskylä              Lahti               Pori                 TAMPERE

Tapahtumat

3DYKS-projekti sisältää kaksi tapahtumaa: ajatuhautomon lokakuussa ja SAFA:n ammattipäivän 22.11. Tapahtumien ohjelmat ja aineistot löydät alla olevista linkeistä.

Ajatushautomo

Ammattipäivä